Strona Główna

  • Informacje ogólne

Global Positioning System (GPS), czyli światowy system określania położenia, to system nawigacji satelitarnej, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

  • Czym się zajmujemy?

Tak jak GPS pomagamy odnaleźć Twoje miejsce w sieci. Dostarczamy najświeższych informacji i piszemy artykuły dotyczące wszystkich nowinek w Twojej okolicy, w kraju i na świecie. Śledź nasze działania na naszej stronie. Zapewniamy codzienną dawkę nowości.

Świat GPS

Satelitarny odbiornik sygnałów GPS informuje użytkownika o jego dokładnej aktualnej pozycji na Ziemi. Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. 

  • Najświeższe wpisy