Typowe zabudowania na farmach

Typowe zabudowania na farmach

Charakterystyczną zabudową dla farm i gospodarstw hodowlanych są budynki inwentarskie. Są to pomieszczenia, w których znajdują się hodowane zwierzęta, czyli inwentarz. Budynek inwentarski jest przystosowany do danego gatunku, zarówno pod względem budowy, jak i wyposażenia. Zakres i jakość wyposażenia budynków inwentarskich, świadczy o standardzie farmy. Jak wyposażać budynki inwentarskie? Niezależnie od tego jaki inwentarz zasiedliWięcej oTypowe zabudowania na farmach[…]