Typowe zabudowania na farmach

Charakterystyczną zabudową dla farm i gospodarstw hodowlanych są budynki inwentarskie. Są to pomieszczenia, w których znajdują się hodowane zwierzęta, czyli inwentarz. Budynek inwentarski jest przystosowany do danego gatunku, zarówno pod względem budowy, jak i wyposażenia. Zakres i jakość wyposażenia budynków inwentarskich, świadczy o standardzie farmy.

Jak wyposażać budynki inwentarskie?

wyposażenie budynków inwentarskichNiezależnie od tego jaki inwentarz zasiedli dany budynek, musi w nim być odpowiednia wentylacja oraz systemy karmienia i pojenia. Dalsze wyposażenie budynków inwentarskich zależne jest od rodzaju hodowli, podejmowanej przez farmera-hodowcę. W przypadku trzody chlewnej muszą to być stanowiska dla macior, kojce dla warchlaków, zagrody dla tuczników. Chlewnia musi mieć ruszty podłogowe oraz urządzenie do odprowadzania gnojowicy. Ponadto potrzebne są różnego typu grodzie i ścianki, oraz jarzma porodowe dla macior. Hodowca bydła powinien wyposażyć budynek dlań przeznaczony w przegrody legowiskowe, drabiny żywieniowe. Bramy teleskopowe, oddzielające przestrzeń żywieniową od legowiskowej oraz wygrodzenia dla cieląt są niezbędne dla tej hodowli. Oczywiście obora musi być wyposażona w urządzenia odprowadzające gnojowicę, a podłoga w ruszty. Ważnym elementem obory są stanowiska do udoju i mechaniczne dojarki. Inne wyposażenie znajduje się w budynkach przeznaczonych do hodowli drobiu, czyli w kurnikach. Oprócz systemów zadawania paszy i poideł, muszą się tu znajdować gniazda dla kur, oczywiście automatyczne. Niezbędny jest system ogrzewania i schładzania, a ponadto inkubatory, aparaty lęgowe i odchowalniki. Analizując wyposażenie budynków inwentarskich można stwierdzić, że w wersji optymalnej, jest ono w pełni zautomatyzowane, zapewniające komfort hodowanym zwierzętom, a przede wszystkim minimalizujące ludzką pracę, sprowadzającą się do obsługi systemów i urządzeń. Mogłoby się wydawać, że osiągnięcie wysokich standardów w wyposażaniu budynków inwentarskich stanowi problem, nie tylko finansowy. Nic bardziej mylnego. Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm oferujących odpowiedni sprzęt i urządzenia. Większość z nich oferuje również doradztwo i projektowanie dla danego zleceniodawcy.

Utrzymanie odpowiednich standardów w hodowli przemysłowej jest bardzo ważne z punktu widzenia regulacji i zaleceń UE. Skorzystanie z fachowego doradztwa jest niewątpliwie opłacalne i przynosi realne korzyści. Tym bardziej, że konsumenci zaczynają się interesować i poświęcać uwagę warunkom, w jakich kupowany przez nich produkt był hodowany. A skoro rynek jest nasycony i klient ma wybór, to „dobry” producent będzie miał większy zbyt.